Jacques Urlusplein – Schiedam

Gemengd Flexwonen in Schiedam

Jacques Urlusplein – Schiedam

In 2021 is er een Schiedamse flex-woonlocatie geopend, aan het Jacques Urlusplein 100 in Groenoord. Vanaf 1 december 2023 heeft De Huischmeesters het sociaal beheer binnen het pand overgenomen. In samenwerking met De Huischmeesters en WMO Maatwerk worden hier kamers en studio’s aangeboden. Deze flex-woningen zijn bedoeld voor:

  • Studenten/werkende jongeren
  • Reguliere spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen).
  • Schiedammers met een lichte zorgvraag, die op termijn zelfstandig gaan wonen, kunnen hier worden gehuisvest.

Alle kandidaat-bewoners worden gescreend op geschiktheid voor flexwonen. Ook moet sprake zijn van een sociale/economische binding met Schiedam. Studenten zijn hierop een uitzondering.

Huurders krijgen een contract voor maximaal twee jaar, om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren.
De woningen zijn gerealiseerd in een voormalig pand van zorginstelling Middin dat grondig is verbouwd. Naast de studio’s is er in het pand op termijn ook ruimte voor sociaal-maatschappelijke initiatieven en wijkactiviteiten.

Op dit moment zijn er een aantal woningen beschikbaar. Het gaat om zelfstandige en onzelfstandige woningen. De huur inclusief G/W/E en internet bedraagt € 456 voor de kleinste woning tot € 739 voor de grootste. Voor zelfstandige woningen kan huurtoeslag worden aangevraagd (uiteraard afhankelijk van prijs, leeftijd en inkomen).

Heb je interesse, ben je student of werkende jongere, schrijf je dan hier in.

Meer projecten