Wie zijn wij?

Wij zijn De Huischmeesters

De Huischmeesters bieden u 8 jaar expertise ter ondersteuning van uw ambitie, aanpak en doelstellingen binnen uw gemeente, corporatie of zorginstelling.

Wie zijn wij?

Marc Ketelaar

Algemeen directeur

“”Geef mij een plek om te wonen en mijn wereld zal veranderen!” zei een vrouw die in een auto woonde. Inmiddels is haar wereld sterk veranderd, ze heeft een baan, een leuke vriend en woont samen. De woon- en zorg opgaven zijn inmiddels dermate groot dat de gemeenten, corporaties en zorginstellingen baat hebben bij extra ondersteuning. De Huischmeesters bieden deze ondersteuning aan elke spoedzoeker met een life event. Persoonlijk geeft niets mij meer voldoening om iemand de sleutel naar een mooie toekomst te overhandigen.” – Marc

Ronald Hanssen

Operationeel directeur

“Huisvesting, de juiste aandacht en begeleiding zijn de middelen die wij gebruiken mensen in moeilijke of onmogelijke situaties weer een weg naar succes te laten vinden. Ik mag hier met een fijn team aan collega’s en partners dagelijks aan werken. Een zeer groot goed.” – Ronald

Ralph Komen

Locatiemanager, Regio’s Zuid-Holland & Gelderland

“Een dak boven je hoofd lijkt vanzelfsprekend maar is het voor veel mensen niet. Iemand kunnen helpen met zo’n primaire behoefte en ook met een volgende stap in zijn/haar leven geeft enorme voldoening, elke dag weer.” – Ralph

Michel Exters

Locatiemanager, Regio’s Noord-Brabant & Gelderland

“Mensen een kans geven om hun leven weer op te pakken en ook vanuit mijn eigen ervaring deze mensen verder te helpen maakt het dat ik een baan heb die mij veel voldoening geeft. Doordat ikzelf in een vergelijkbare situatie heb gezeten en De Huischmeesters mij de kans gaven om met deze baan mensen te kunnen helpen, is mijn leven zinvoller geworden.” – Michel

Jaap Propitius

Locatiemanager, Regio Gelderland

“Elk mens heeft als basisbehoefte een eigen veilige woonplek. Een omgeving waar je tot rust kan komen en voor jezelf weer doelen kan stellen. Om daar een klein steentje aan bij te mogen dragen is een groot goed.” – Jaap

Onze partners