Diensten

Maatwerk

Door het scheiden van wonen en zorg valt een grote groep mensen die te licht zijn voor de reguliere verzorgingsgebieden tussen wal en schip. De genoemde groep kan niet meer rekenen op de ondersteuning of begeleiding die men hard nodig heeft.

De grootste ondersteuning is het bieden van een (tijdelijke) woonruimte, wat een start kan zijn om tot rust te komen en weer een leven op te bouwen. De Huischmeesters biedt samen met de gemeenten, corporatiesen zorginstellingen een passende oplossing door gebruik te maken van overtallig vastgoed.

Wat wij bieden

In elke gemeente en corporatie liggen diverse opgaven die een strategie op maat vergt. De Huischmeesters hebben de afgelopen jaren samen met de ketenpartners een passende strategie bepaald wat geleid heeft tot mooie projecten.

Elke gemeente maakt samen met de corporaties en zorginstelling prestatieafspraken. De uitrol van de invulling is vaak een stevige opgave.
De Huischmeesters ondersteunen ketenpartners met een mooie invulling door optimaal in te zetten op de juiste wijze van beheer. We maken vastgoed passend  voor de mens in de fase waarop hij of zij zit.

Door de enorme krapte op markt is creativiteit een noodzaak om meerdere mensen te kunnen helpen. De Huischmeesters hebben de afgelopen jaren een expertise opgebouwd in gemengde woonvormen als Magic-mix, flexwonen, omklapwoningen en pauze woningen. We hebben vele mensen zien “opgroeien” in deze woonvormen.

Het succes van een gemengde woonvorm is het bevorderen van de onderlinge cohesie en inclusie. Dit komt tot uiting in sociaal en maatschappelijk beheer van in en om de locatie. De Huischmeesters verzorgen voor gemeenten, corporaties en zorginstellingen het Sociaal en maatschappelijk beheer. brengt ruimte en focus voor ketenpartner, die zich volledig kan richten op de zorgbegeleiding.

De Huischmeesters verzorgen woonbegeleiding in samenwerking met de ketenpartners. De focus ligt op alle facetten op het gebied van wonen. De gezamenlijke maatschappelijke inzet zorgt voor een verbinding tussen de zorgvrager, zorgbegeleider en de sociaal maatschappelijke beheerder. Samen zorgen wij ervoor dat de bewoner stappen kan maken naar zelfstandigheid in de maatschappij.

De borging van de monitoring ontstaat door de omvang van de werkzaamheden van de Huischmeesters. we verzorgen: Beheer en exploitatie;

·         Trajectregie voor gemeenten;

·         Werving en selectie;

·         Intake en plaatsing;

·         Maatschappelijke inzet;

·         Doorstroom en uitstroom.

Alle onderdelen worden vastgelegd en periodiek gerapporteerd  waardoor de opdrachtgevers  op alle onderdelen op de hoogte zijn en blijven. De verbindingen zijn kort en stevig, alles is er op gericht om de mensen die in beeld komen te laten slagen

Maatschappelijke Bijdrage

Wij laten de locatie die wij beheren onderdeel uitmaken van de omgevingen en vragen de bewoners hierin een actieve bijdrage te leveren.

De bewoners leveren per maand 2 uur maatschappelijke bijdrage in het pand maar ook in de omgeving. Het doel is om de bewoners te laten integreren en allerlei activiteiten te ondernemen. De locatie moet als een verrijking worden ervaren.

Omgevingsrecht

Overtollig leegstaand vastgoed inzetten en hergebruiken als woonruimte voor spoedzoekers, dat is waar De Huischmeesters zich voor inzet. Vaak is dit nieuwe gebruik niet direct passend in het geldende bestemmingsplan.

Via welke route en/of met welke procedure kan dit geregeld worden? Stel dat omwonenden een project proberen tegen te houden. Wat is dan uw juridische positie en hoe zorgt u ervoor dat uw project toch gaat slagen?

Dit soort vragen vallen onder de noemer omgevingsrecht. Ook op dit gebied heeft De Huischmeesters expertise in huis om u optimaal van dienst te kunnen zijn.