Diensten

Maatwerk

Door het scheiden van wonen en zorg valt een grote groep mensen die te licht zijn voor de reguliere verzorgingsgebieden tussen wal en schip. De genoemde groep kan niet meer rekenen op de ondersteuning of begeleiding die men hard nodig heeft.

De grootste ondersteuning is het bieden van een (tijdelijke) woonruimte, wat een start kan zijn om tot rust te komen en weer een leven op te bouwen. De Huischmeesters biedt samen met de gemeenten, corporatiesen zorginstellingen een passende oplossing door gebruik te maken van overtallig vastgoed.

Wat wij bieden

Maatschappelijke Bijdrage

Wij laten de locatie die wij beheren onderdeel uitmaken van de omgevingen en vragen de bewoners hierin een actieve bijdrage te leveren.

De bewoners leveren per maand 2 uur maatschappelijke bijdrage in het pand maar ook in de omgeving. Het doel is om de bewoners te laten integreren en allerlei activiteiten te ondernemen. De locatie moet als een verrijking worden ervaren.

Omgevingsrecht

Overtollig leegstaand vastgoed inzetten en hergebruiken als woonruimte voor spoedzoekers, dat is waar De Huischmeesters zich voor inzet. Vaak is dit nieuwe gebruik niet direct passend in het geldende bestemmingsplan.

Via welke route en/of met welke procedure kan dit geregeld worden? Stel dat omwonenden een project proberen tegen te houden. Wat is dan uw juridische positie en hoe zorgt u ervoor dat uw project toch gaat slagen?

Dit soort vragen vallen onder de noemer omgevingsrecht. Ook op dit gebied heeft De Huischmeesters expertise in huis om u optimaal van dienst te kunnen zijn.