DORDTWIJK DORDRECHT

Kortgeleden, week 28, is er gestart met de benodigde heiwerkzaamheden voor de plaatsing van de modulaire units welke gezamenlijk leiden tot het ontstaan van twee gebouwen op de locatie die voorheen bekend stond als “Leerpark – Kavel 2F”.

Voor de heiwerkzaamheden is de periode van de schoolvakantie ingepland zodat de naastgelegen school geen hinder ondervindt van de heiwerkzaamheden. De heiwerkzaamheden nemen ongeveer 6 weken in beslag waarin er in totaal 213 palen met een lengte van maar liefst ca. 38 meter in de grond geheid worden.

De bouwwijze van Daiwa House Modular Europe is een modulaire wijze. Dit houdt in dat er in de fabriek de fabricage gedaan wordt van de units die per unit een appartement vormen. Deze in de fabriek geproduceerde units worden op dit moment al geproduceerd en een groot gedeelte is reeds gereed en staat te wachten om naar Dordrecht getransporteerd te worden.

Het transport van de units geschied per vrachtwagen naar de locatie waarna ze ter plaatste direct op de juiste plaats in het gebouw geplaatst worden. Hierna moeten de appartementen nog aangesloten worden op de Nutsvoorzieningen en alles aan elkaar gekoppeld worden zodat ook al het leidingwerk gekoppeld en aangesloten kan worden. Na het op elkaar plaatsen en koppelen van de units/appartementen wordt de gevel verder afgewerkt en is het gebouw klaar voor ingebruikname.

Gezien de productie volgens planning verloopt maar de verdere bouw op locatie zoals bijvoorbeeld de inrichting van de binnentuin nog niet 100% zeker is, kan er nu nog geen datum gehangen worden aan de oplevering van het gebouw. Zodra er meer bekend is zullen we dit communiceren naar de diverse belanghebbenden.

Over project Dordtwijk

We gaan van start!
Op 7 april jl. zijn de studio’s opgeleverd en overgedragen aan De Huischmeesters. De bouwhekken zijn inmiddels grotendeels weg, de tuin is bijna klaar en De Huischmeesters kunnen gaan starten met het toewijzen van de 333 studio’s. De Huischmeesters verzorgen het beheer en exploitatie van alle studio’s waaronder 88 1- en 2 persoonsstudio’s van Trivire

Op 11 april jl. was er een algemene kijkmiddag die door meer dan 200 mensen bezocht is. Vele mooie reacties van gegadigden. Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor dit mooie en bijzonder flexwonen project via onderstaande link.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Je ontvangt na de mail om je interesse kenbaar te maken een intakeformulier dat je ingevuld aan ons opstuurt via de mail. Na de ontvangst krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek (digitaal of fysiek). In dit gesprek vertellen wij je alles over het project, het wonen en horen wij graag wie jij bent. Na de toewijzing vragen wij je diverse documenten op te sturen om de huurovereenkomst te maken.

De Huurprijs en huurperiode
De huurprijzen starten voor een 1-persoonsstudio vanaf 452 euro onder de 23 jaar en 511 boven de 23 jaar. De servicekosten (water, elektra en internet) zijn 167,50 per maand Op deze woningen is huurtoeslag van toepassing. De huurprijzen van de 2-persoonsstudio’s zijn 647 euro en zijn hoofzakelijk bestemd voor de woningzoekende een toeleiding kennen vanuit Trivire.

Je krijgt een Huurcontract voor een periode van maximaal 5 jaar als je jonger bent dan 28 jaar. Als je ouder bent dan 28 jaar krijg je een huurcontract van maximaal 2 jaar.

De Huischmeesters verzorgen ook de toewijzing en de verhuur van de 1- en 2-persoons studio’s van Trivire.

Meer projecten