BOEKHOLT ROTTERDAM

De afgelopen jaren zijn de woonopgaven in Rotterdam net als in andere steden enorm geworden. Het vinden van betaalbare huisvesting is buiten contingent woningen van Corporaties nihil.

Over project

Vanuit De Huischmeesters hebben wij in onze zoektocht naar passend vastgoed contact gezocht met de SOR. Na meerdere gesprekken hebben wij een plan geschreven voor een hernieuwde inzet van de locatie Boekholt in Ommoord voor de aankomende 10 jaar. In deze plannen hebben wij de gemeente Rotterdam betrokken en de noodzakelijke kaders vastgelegd. December 2019 zijn wij gestart met het huisvesten van diverse doelgroepen. Wij hebben nu 112 zelfstandige woonplekken waarbij we een mooie mix van dragende en vragende bewoners vormen.

Vanaf januari 2021 werken we samen met Timon, Enver en Prokino. Genoemde organisaties krijgen de mogelijkheid om hun uitstroom te huisvesten in Boekholt. De Huischmeesters verzorgen dan de woonbegeleiding en de eventuele nazorg zal door de ambulante begeleiders plaatsvinden.

Een mooie locatie met kansen voor de mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun leven!

Meer projecten