DORDTWIJK – LAATSTE NIEUWS

Laatst bijgewerkt op 1 september 2022

DE WONINGEN WORDEN GEBOUWD,
DE PALEN ZIJN GEHEID…

Lees hieronder verder.

 

DE WONINGEN WORDEN GEBOUWD,
DE PALEN ZIJN GEHEID…

Het afgelopen jaar is de vergunningaanvraag voor de bouw ingediend en door de gemeente afgehandeld. Daiwa House Modular Europe is daarna verder gegaan met de voorbereidingen voor de bouw.

Kotgeleden, week 28, is er gestart met de benodigde heiwerkzaamheden voor de plaatsing van de modulaire units welke gezamenlijk leiden tot het ontstaan van twee gebouwen op de locatie die voorheen bekend stond als “Leerpark – Kavel 2F”.

Voor de heiwerkzaamheden is de periode van de schoolvakantie ingepland zodat de naastgelegen school geen hinder ondervindt van de heiwerkzaamheden. De heiwerkzaamheden nemen ongeveer 6 weken in beslag waarin er in totaal 213 palen met een lengte van maar liefst ca. 38 meter in de grond geheid worden.

De bouwwijze van Daiwa House Modular Europe is een modulaire wijze. Dit houdt in dat er in de fabriek de fabricage gedaan wordt van de units die per unit een appartement vormen. Deze in de fabriek geproduceerde units worden op dit moment al geproduceerd en een groot gedeelte is reeds gereed en staat te wachten om naar Dordrecht getransporteerd te worden.

Het transport van de units geschied per vrachtwagen naar de locatie waarna ze ter plaatste direct op de juiste plaats in het gebouw geplaatst worden. Hierna moeten de appartementen nog aangesloten worden op de Nutsvoorzieningen en alles aan elkaar gekoppeld worden zodat ook al het leidingwerk gekoppeld en aangesloten kan worden. Na het op elkaar plaatsen en koppelen van de units/appartementen wordt de gevel verder afgewerkt en is het gebouw klaar voor ingebruikname.

Gezien de productie volgens planning verloopt maar de verdere bouw op locatie zoals bijvoorbeeld de inrichting van de binnentuin nog niet 100% zeker is, kan er nu nog geen datum gehangen worden aan de oplevering van het gebouw. Zodra er meer bekend is zullen we dit communiceren naar de diverse belanghebbenden.