BIJZONDER BEHEER IN HERSTRUCTURERINGSWIJK, EINDHOVEN

In afwachting tot de definitieve herbestemming worden een aantal van deze woningen ingezet voor het plaatsen van spoedzoekers met een lichte begeleidingsvraag.

Over project

In afwachting tot de definitieve herbestemming worden een aantal van deze woningen ingezet voor het plaatsen van spoedzoekers met een lichte begeleidingsvraag. De bewoners wonen zelfstanding echter krijgen ambulante zorg- en woonbegeleiding. Samen met de ketenpartners zorgen wij ervoor dat deze bewoners als een verrijking voor de buurt worden ervaren.

Meer projecten