Gemengde woonvorm Nijmegen

Transformatie Belastingkantoor naar wonen in Nijmegen. Project Binder, Talis en De Huischmeesters werken samen om een mooi project te realiseren.

Over project

Vanaf mei 2019 is Talis gestart met de realisatie van 117 onzelfstandige woonplekken in het voormalige belastingkantoor, dat verder gaat onder de naam Binder. De locatie is voor mensen die vanwege omstandigheden snel, betaalbare en tijdelijke woonruimte zoeken. In de eerste periode van 1 jaar hebben de Huischmeesters Talis ondersteund om het voor Gelderland unieke project op te starten.

Voor Talis is dit een mooi nieuw woonconcept. De afgelopen jaren hebben de Huischmeesters meerdere gelijksoortige projecten opgezet waar er sprake is van een bijzondere gemixte woonvorm. De Huischmeesters hebben een aantal beheerders opgeleid, die op termijn de locatie inmiddels beheren.

De beheerders worden opgeleid om een juiste mix van dragende en vragende bewoners te selecteren om te komen tot een optimale streefmix van mensen.

Meer projecten