OUD EN NIEUW ONTMOET ELKAAR, EINDHOVEN

Medio oktober hebben woningcorporatie ‘thuis en de huischmeesters een start gemaakt met het plaatsen van de eerste nieuwe bewoners. Naar verwacht begin 2022 zal er gestart worden met de sloop van de woningen. Tot die tijd kunnen de nieuwe bewoners kennismaken met de huidige bewoners.

Over project

Een van de woningen wordt ingericht als huiskamer van de wijk waar men terecht kan voor een kopje koffie, een praatje of vragen in algemene zin.

De Huischmeesters verzorgen het sociaal beheer en zijn eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Vanaf begin 2021 gaan wij samen met de bewoners een aantal maatschappelijke projecten opstarten met als doel de leefbaarheid tot aan de voorgenomen sloop zo optimaal mogelijk te houden.

Meer projecten