door Nu.nl

Half november staat de Robijnhof halfleeg

Na een lange aanloopperiode waarin Libertas Leiden, de Gemeente Leiden, de Klankbordgroep en De Huischmeesters samen vele constructieve gesprekken hebben gevoerd om te komen tot een goede afstemming. Op 5 oktober jl. was er op alle punten overeenstemming. Met zijn allen mogen wij best trots zijn op het behaalde resultaat. Op 12 oktober jl. hebben wij gezamenlijk de buurtbewoners geïnformeerd over de uitkomst. Sleutelstad was aanwezig en heeft een mooi en uitgebreid verslag gemaakt van de bijeenkomst. Meer informatie

door Sleutelstad

Tijdelijke bewoning van de Robijnhof

Marc Ketelaar aan het woord, tijdens een interview over de plannen voor tijdelijke bewonen van de Robijnhof met Sleutelstad Meer informatie