door DHM

De Huischmeesters bij Doe de Flex!

Bevorder flexibele woonvormen maar voorkom negatieve bijeffecten’ was het credo tijdens het congres ‘Doe de Flex!’ op 30 maart 2017. Ruim tweehonderd deelnemers deelden hun ervaringen met flexibele woonvormen. De praktijk leert dat flexwonen een succesvolle oplossing kan zijn voor huurders en verhuurders. De zorg bestaat echter: wordt tijdelijk het nieuwe permanent? De Huischmeesters mochten onder de noemer De Nieuwe woonondernemers in de wijk een 2-tal werksessies verzorgen. (zie bijlage) De laatste paar jaar zien we een gat op de huurwoningmarkt. Corporaties focussen op kerntaken, en ook gemeenten traden terug en hadden het bovendien druk met zaken zoals de decentralisaties. Naast ondernemende bewoners (kluswoningen, coöperaties, zelfbouw) De Huischmeesters starten vaak vanuit leeg vastgoed, maar legt de focus op bieden van huisvesting voor onder meer licht zorgbehoevenden, mensen die net een duwtje nodig hebben.

Gemeente Gilze en Rijen, Leystromen en De Huischmeester

De gemeente Gilze en Rijen, Leystromen en De Huischmeesters creëren ruimte voor tijdelijk wonen. Een aantal locaties die voorheen ingezet werden als zorglocaties gaan naar verwacht medio november ingezet worden voor kamergewijze verhuur voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, mensen die door omstandigheden snel woonruimte zoeken en vergunninghouders.Meer informatie

Tijdelijke woonruimte, springplank naar nieuwe start

Het voorkomen van Leegstandsrisico’s was een van de redenen voor een zorgorganisatie in Eindhoven om een voormalige woonvorm in beheer te geven aan De Huischmeesters. Echter de wijze waarop de locatie in de aanloop naar een andere bestemming ingezet gaat worden, werd door onze opdrachtgever als zeer aansprekend ervaren. De aankomende periode gaan De Huischmeesters tijdelijke bewoners plaatsen met een beperkte begeleidingsvraag die zeer gebaat zijn bij een tijdelijke woonruimte om hun leven vanuit deze locatie verder in te richten.

Wonen & werken in een voormalig cosmetische kliniek

Nadat een cosmetische kliniek naar een andere locatie verhuisd is, ontstond er voor een corporatie in Eindhoven leegstand in een zeer specifiek gebouw. De Huischmeesters hebben een passende oplossing gevonden die voor de aankomende periode een sociaal-maatschappelijk rendement biedt op het gebied van wonen en werk. Samen met de inzet van lokale innoverende maatschappelijke organisaties, gaan De Huischmeesters medio september van start om er een mooi project van te maken.

Kleinschalige huisvesting jongeren en vergunningshouders in Anna van Burenstraat

Jongeren en statushouders huisvesten in een leegstaand zorgcomplex aan de Anna van Burenstraat in Waalwijk met de focus op begeleiding en integratie. De Huischmeesters verzorgt extra beheer en begeleiding op basis van 24/7. Daarnaast is er begeleiding van Baanbrekers en Vluchtelingenwerk. De jongeren worden geselecteerd. Zij moeten aan zowel De Huischmeesters als Casade uitleggen hoe ze de vergunninghouders willen helpen met integreren in de Waalwijkse samenleving en in Nederland. Verder moeten ze vertellen hoe ze ervoor gaan zorgen dat de nieuwe bewoners van de Anna van Burenstraat goed gaan samenleven met de mensen die er al langer wonen. De geselecteerde jongeren krijgen een cursus waarin ze leren hoe ze de vergunninghouders kunnen helpen bij de integratie. Meer informatie

Robijnhof in ontwikkeling

Een verzorgingshuis dat op termijn herbestemd gaat worden, inzetten om statushouders, mensen met een lichte begeleidingsvraag, studenten en starters op de woningmarkt te huisvesten. In Leiden gaan de Huischmeesters samen de aankomende jaren een verzorgingshuis volledig exploiteren met een sociaal-maatschappelijke insteek. Er komen in circa 90 eenpersoonshuishoudens. Op begane grond komt plek voor maatschappelijke organisaties. Binnen dit project staat wederkerigheid centraal. Elke bewoner zal per maand 2 uur besteden aan maatschappelijke projecten op de locatie, de aanleunwoningen en in de wijk. De Huischmeesters streven ernaar om het verzorgingshuis een centrale en voor de wijk een verrijkende functie te geven. Meer informatie