door bd.nl

Integratie bevorderen door samen te wonen in Waalwijk

WAALWIJK - In een appartementencomplex aan de Anna van Burenstraat in Waalwijk wonen sinds een maand jongvolwassen statushouders en Nederlanders. Stand van zaken: het loopt goed. En de buurt went eraan. Meer informatie

door leystromen.nl

De Huischmeesters helpen.

Leystromen heeft in hun maandelijks blad een mooi stuk geschreven over De Huischmeesters. Het volledige blad inclusief het stuk over De Huischmeesters vind je Hier

door Nu.nl

Half november staat de Robijnhof halfleeg

Na een lange aanloopperiode waarin Libertas Leiden, de Gemeente Leiden, de Klankbordgroep en De Huischmeesters samen vele constructieve gesprekken hebben gevoerd om te komen tot een goede afstemming. Op 5 oktober jl. was er op alle punten overeenstemming. Met zijn allen mogen wij best trots zijn op het behaalde resultaat. Op 12 oktober jl. hebben wij gezamenlijk de buurtbewoners geïnformeerd over de uitkomst. Sleutelstad was aanwezig en heeft een mooi en uitgebreid verslag gemaakt van de bijeenkomst. Meer informatie

door Sleutelstad

Tijdelijke bewoning van de Robijnhof

Marc Ketelaar aan het woord, tijdens een interview over de plannen voor tijdelijke bewonen van de Robijnhof met Sleutelstad Meer informatie