De Teller


Locaties

Bewoners

Sociale projecten

Doorstroom

Waalwijk

Magic mix met jong volwassenen

Voormalig seniorencomplex krijgt herbestemming in de vorm van onze magic mix, jong volwassen bewoners en statushouders gezamelijk in een pand waarbij ze elkaar helpen en ondersteunen.

Opslag ruimte op unieke locatie

Voormalig fabriek ingezet als zakelijk opslag.
Oosterhout

Werken en wonen op dezelfde locatie

Een voormalig bibliotheek word ingezet voor bewoning en tevens als werkplek met een groot maatschappelijke bijdrage voor de wijk in de vorm van sport en zelfverdediging voor jong en oud.

Eindhoven

Volgende stap naar zelfstandigheid

Diverse doorstroom woningen worden ingezet voor de bewoners die toe zijn aan meer zelfstandigheid. Zij zijn van een gezamelijke woonvorm doorgestroomd naar een zelfstandige woning.

Zelfstandigheid is het begin

Diverse woningen worden ingezet voor zelfstandige bewoning al dan niet met begeleiding.Leiden

Herbestemming voormalig zorgcomplex voor magic mix

De bewoners van een groot voormalig zorgcommplex zijn verhuisd naar een nieuw onderkomen, waarnaar deze locatie is omgezet voor bewoning in de vrom van onze magic mix

Magic Mix

Voormalig zorglocatie ingezet voor bewoning in de vorm van onze "magic mix"
Gilze

Magic Mix in voormalig zorgcomplex

Een voormalig zorgcommplex ingezet als woonruimte in onze "magic mix" formule.Artistieke invulling

Voormalig zwembad op creatieve wijze ingezet als atelier.
Eindhoven

Samen werken aan een nieuwe toekomst

Medische kliniek wordt de aankomende jaren ingezet om mensen te huisvesten die een lichte begeleidingsvraag hebben.

Zelfstandig wonen op een rustige locatie.

Een zelfstandige woning op een prachtige locatie als je houdt van rust.
Waalwijk

wonen nabij het centrum

wonen op een unieke plek nabij het centrum.
Waalwijk

Van school naar woonruimte

Een voormalig schoolgebouw is met de nodige aanpassingen omgezet tot een loactie voor tijdelijke bewoning en biedt onderdak aan meerdere bewoners. Van hieruit zullen zij doorstromen naar een zelfstandige woning.

Woon, werk & opslag

Op een industrieterrein dat wacht op herstructurering is er tijdelijk woon, werk en opslagruimte gerealiseerd.


Rotterdam

Herbestemming voor voormalig kinderdagverblijf

Een voormlig kinderdagverblijf word momenteel ingezet als werkplek voor o.a Het Leger des Heils.Zelfstandig wonen.

Zelfstandig wonen met lage kosten.

Eindhoven

Leren op eigen benen te staan

Zelfstandig wonen met minimale begeleiding.

Zelfstandig wonen.

Zelfstandig wonen met lage kosten.oosterhout

Landelijk wonen

Zelfstandig wonen op een landelijke locatie.

Zelfstandig wonen op een unieke locatie.

Zelfstandig wonen met lage kosten.