Maatwerk


Door het scheiden van wonen en zorg valt een grote groep mensen die te licht zijn voor de reguliere verzorgingsgebieden tussen wal en schip. De genoemde groep kan niet meer rekenen op de ondersteuning of begeleiding die men hard nodig heeft. De grootste ondersteuning is het bieden van een (tijdelijke) woonruimte, wat een start kan zijn om tot rust te komen en weer een leven op te bouwen. De Huischmeesters biedt samen met de gemeenten, corporaties en zorginstellingen een passende oplossing door gebruik te maken van overtallig vastgoed.

Ontzorgen


Binnen enkele jaren zal de grens van 50 miljoen m2 leegstand overschreden worden. Meer lezen Aan de andere kant (woningmarkt) zien we het tekort aan passende woonruimte binnen enkele jaren fors toenemen en zal in 2020 meer dan 300.000 huishoudens treffen. Met name de doelgroep die als starter aangemerkt wordt heeft grote moeite om passende woonruimte te vinden. De Huischmeesters zet de leegstand om in passende woonruimte, waarbij we samen met gemeenten, corporaties, zorginstellingen en omwonenden de locatie een verrijkende functie kunnen geven.

In het kort


Wij leveren maatwerk voor de gemeenten, corporaties en zorginstellingen m.b.t invulling van leegstand. Wij helpen met woonruimte in een vaak onverwachte maar veilige omgeving. In uitzichtloze situaties bieden wij een helpende hand, met tijdelijk onderkomen in afwachting van doorstroming naar zelfstandige woonruimte.

VASTGOED

Een thuis, essentieel voor een nieuwe start.

VERBINDEN

Wij faciliteren de hulpvraag.

SOCIAAL

Voor ons wonen, is actief deelnemen.

Sociaal maatschappelijk beheer


Overtallig vastgoed dat zijn huidige functie heeft verloren of gaat verliezen. Vele soms markante locaties die in de glorietijd gebouwd zijn en nu wachten op een volgende bestemming. Met minimale middelen kan dit vastgoed vaak geschikt gemaakt worden voor (tijdelijke) woon-, werk- en recreatieruimte. Laat u verrassen in de mogelijkheden.
De Huischmeesters is geen traditioneel commercieel vastgoed bedrijf, het sociale aspect met bijbehorende projecten staan bij ons centraal. Dat blijkt onder andere uit het feit dat we ons inzetten voor mensen die het hardste hulp nodig hebben.
Leegstandbeheer is zoveel meer! Het gaat kraak, vandalisme en diefstal tegen, voorkomt verpaupering van de wijk, neemt u zorg uit handen. Daarnaast zorgen wij voor het sleutelbeheer.Concept ontwikkeling & projectmanagement


Vanuit De Huischmeesters analyseren we de woonketen, ontwikkelen we concepten en realiseren én beheren we oplossingen voor tijdelijke huisvesting met een maatschappelijke doelstelling.

Ketenanalyse
Druk van woonketen
18+, leegstaand vastgoed, nieuwe doelgroepen

● Welke maatschappelijke opgave spelen waarin wonen/huisvesting een belangrijk element is?

● Welke woonvragen zijn er bij verschillende groepen kwetsbare burgers?

● Welk (tijdelijk) leegstaand vastgoed is/komt beschikbaar bij de gemeente(n), woningcorporaties en zorginstellingen?

● Hoe urgent is het oplossen ervan & wat levert dat de belangrijkste stakeholders op?

Maatschappelijke woonscan

● Lokale samenwerking

● Flexwoonconcepten