Krachtig in vastgoed, sterk in verbinden!De Huischmeesters

BEHEREN, HUISVESTEN, ONDERSTEUNEN EN VERBINDEN IN DE MAATSCHAPPIJ.

Onze missie


De Huischmeesters verbindt tijdelijke woonbehoeften en maatschappelijke opgaven aan overtallig vastgoed. Door creatief gebruik te maken van onbenut woonpotentieel krijgen spoedzoekers hun zo gewenste eigen plek in de luwte en wordt de druk op de totale woonketen verlaagd. De Huischmeesters (onder)zoekt wensen en mogelijkheden, adviseert over bestemming van beschikbare gebouwen, faciliteert de samenwerking tussen alle gebruikers en verzorgt het sociaal maatschappelijk beheer op locatie. De maatschappelijke woonscan geeft snel zicht op de meest kansrijke en waardevolle initiatieven voor tijdelijke huisvesting.